Terms and Conditions Thailand

อาร์เมอร์ คลับ
กรุณาเลือก “ภาษาไทย” เพื่ออ่านข้อตกลงและเงื่อนไข
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับสมาชิก
“ทริปเปิ้ล” หมายถึง บริษัท ทริปเปิ้ล จำกัด, สาขาย่อยและบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพนักงานซึ่งถือเป็นตัวแทนและบุคคลที่สามที่ได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนบริษัทฯ

“บริษัท ทริปเปิ้ล จำกัด” เป็นผู้ปฏิบัติงานและจัดการร้าน Under Armour ในประเทศสิงคโปร์ ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย และสามารถที่จะขยายสาขาเพิ่มเติมในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

“อาร์เมอร์ คลับ” หมายถึง ช่องทางที่จะได้รับสิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษซึ่งทางบริษัท ทริปเปิ้ล จำกัด จัดขึ้นมอบให้แก่สมาชิก โดยสิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษนี้มีกำหนดระยะเวลา ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทางบริษัทฯ

“โปรแกรม” หมายถึง โปรแกรมสำหรับสมาชิกอาร์เมอร์ คลับ

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลของผู้สมัครสมาชิก อาทิเช่นชื่อ อีเมล ที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้าและออกใบแจ้งหนี้ หมายเลขบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต หมายเลขรหัสประจำคอมพิวเตอร์ที่ต่ออยู่บนเครือข่าย (IP Address) และข้อมูลอื่นๆ ยกตัวอย่างเช่น เพศของผู้สมัคร วันเกิด กีฬาที่ชื่นชอบ ที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้าและออกใบแจ้งหนี้ เบอร์โทรศัพท์ ขนาดของเสื้อผ้าและรองเท้า และข้อมูลอื่นๆ

“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกอาร์เมอร์ คลับ ทุกท่าน ซึ่งทำการสมัครสมาชิกและยอมรับในข้อตกลงเงื่อนไขต่างๆ
ที่ระบุไว้

“Mono-brand stores” หมายถึง ร้านอันเดอร์ อาร์เมอร์ ที่อยู่ภายใต้การดำเนินการจัดการของบริษัท ทริปเปิ้ล จำกัด โดยจะเป็นร้านที่ตั้งอยู่ภายนอกพื้นที่ของแผนกในห้างสรรพสินค้า
“Shop-in-shop stores” หมายถึง ร้านอันเดอร์ อาร์เมอร์ ที่ตั้งอยู่ในแผนกอื่นๆ ในห้างสรรพสินค้า และรวมถึงในร้านค้าปลีกอื่นๆ

“ร้านค้าประเภทOutlet และประเภทPop-up sales stores” หมายถึง ร้านค้าชั่วคราวของแบรนด์Under Armour ซึ่งขายสินค้าลดราคาและอาจมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งร้าน ภายใต้การพิจารณาของบริษัท ทริปเปิ้ล จำกัด

“รางวัลสิ่งตอบแทน” หมายถึงสินค้า การบริการ สิทธิประโยชน์หรือสิทธิพิเศษต่างๆซึ่งทางบริษัทฯ จะกำหนดให้แก่สมาชิกอาร์เมอร์ คลับ เท่านั้น ที่สามารถแลกรับหรือได้รับสิทธิ์โดยมีระยะเวลากำหนดในการใช้สิทธิ์ดังกล่าว

“Redemption Voucher” หมายถึง ในกรณีที่ได้รับบัตรกำนัลเพื่อรับแลกสิทธิพิเศษจากบริษัทฯ ห้างร้านอื่นๆ ที่เข้าร่วมและอยู่ภายใต้โปรแกรมของอาร์เมอร์ คลับ

“ร้านค้า” หมายถึง ร้านค้าที่ร่วมรายการทั้งที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทฯ และภายใต้การบริหารขององค์กรภายนอก ซึ่งร้านค้าเหล่านี้ยินดีที่จะเข้าร่วมมอบสิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษต่างๆ ให้แก่สมาชิกเพื่อเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีต่ออาร์เมอร์คลับ
จากข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กล่าวมา เป็นการอธิบายคำศัพท์อ้างอิงตามเอกสารของทางบริษัท ทริปเปิ้ล จำกัด โดยมีความหมายเดียวกันเมื่อนำมาใช้หรืออ้างอิงถึง และคำศัพท์เหล่านี้จะมีความหมายรวมถึงในรูปเอกพจน์และพหูพจน์

การสมัครสมาชิกอาร์เมอร์ คลับ
ขั้นตอนสมัครสมาชิกอาร์เมอร์ คลับ สำหรับลูกค้าที่อยู่ในประเทศสิงคโปร์สามารถสมัครสมาชิกอาร์เมอร์ คลับ ได้ทันทีเมื่อซื้อสินค้าราคาปกติมูลค่าครบ 150 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อหนึ่งใบเสร็จที่ร้าน Under Armour สาขาในประเทศสิงคโปร์ สำหรับลูกค้าที่อยู่ในประเทศมาเลเซียสามารถสมัครสมาชิกอาร์เมอร์ คลับ ได้ทันทีเมื่อซื้อสินค้าราคาปกติมูลค่าครบ 400 ริงกิตมาเลเซียต่อหนึ่งใบเสร็จที่ร้าน Under Armour สาขาในประเทศมาเลเซีย และสำหรับลูกค้าที่อยู่ในประเทศไทยสามารถสมัครสมาชิกอาร์เมอร์ คลับ ได้ทันทีเมื่อซื้อสินค้าราคาปกติมูลค่าครบ 3,000 บาทต่อหนึ่งใบเสร็จที่ร้าน Under Armour สาขาในประเทศไทย โดยขอรับใบสมัครได้ที่ร้าน Under Armour ประเภท Mono-brand (ได้แก่สาขาสยาม เซ็นเตอร์, สาขาเมกะบางนา, และสาขาสเปล แอด ฟิวเจอร์ พาร์ค) ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติหรือยกเลิกการสมัครสมาชิกอาร์เมอร์ คลับและขอแจ้งว่าสิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษที่ทางสมาชิกอาร์เมอร์ คลับได้รับนั้นอาจแตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศ
ลูกค้าสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ร้านUnder Armour ประเภทMono-brand (ได้แก่สาขาสยาม เซ็นเตอร์, สาขาเมกาบางนา, และสาขาสเปล แอท ฟิวเจอร์ปาร์ค) ทางบริษัท ทริปเปิ้ล จำกัด ขอสงวนสิทธ์ในการอนุมัติหรือปฏิเสธการสมัครสมาชิกอาร์เมอร์ คลับ
โปรแกรม Armour Club สามารถสมัครในสาขาประเทศต่อไปนี้ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย
เนื่องจากร้าน Under Armour ประเภทMono-brand มีหลายสาขาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยเหตุนี้ทางบริษัทฯ จึงขอแจ้งว่ารางวัลที่สมาชิกอาร์เมอร์ คลับได้รับอาจแตกต่างออกไปในแต่ละประเทศ

เงื่อนไขทั่วไป
อาร์เมอร์ คลับเป็นโปรแกรมสิทธิประโยชน์หรือสิทธิพิเศษ โดยไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น พนักงานจะทำการตรวจสอบหมายเลขสมาชิกทุกครั้งก่อนการชำระเงิน ซึ่งสมาชิกแต่ละท่านจะมีรหัสเฉพาะเป็นของตัวเอง รหัสสมาชิกนี้ไม่สามารถมอบให้แก่ผู้อื่นได้เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกแต่ละท่าน นอกจากนี้สมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงจากทางอาร์เมอร์ คลับ โดยสิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ บัตรกำนัล และส่วนลดจากบัตรต่างๆ
ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกจะถูกปิดเป็นความลับภายใต้บริษัทต่อไปนี้ บริษัท ทริปเปิ้ล จำกัด., บริษัท ยูเอ สปอร์ต (เอส อี เอ) จำกัด, บริษัท ยูเอ สปอร์ต มาเลเซีย จำกัด, บริษัท ยูเอ สปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงสาขาย่อยและบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง การเก็บข้อมูลของสมาชิกนี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดในรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารจากบริษัท ทริปเปิ้ล จำกัด โดยการส่งข้อมูลเพื่อการตลาดเหล่านี้จะต้องได้รับการยินยอมจากสมาชิก นอกจากนี้ยังรวมถึงบริษัทในเครือได้แก่ บริษัท ยูเอ สปอร์ต (เอส อี เอ) จำกัด, บริษัท ยูเอ สปอร์ต มาเลเซีย จำกัด และบริษัท ยูเอ สปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้สมาชิกสามารถแจ้งทาง บริษัท ทริปเปิ้ล จำกัด ให้ระงับการส่งข้อมูลข่าวสารทางการตลาดได้ โดยส่งอีกเมลมาที่อีเมลแอดเดรสcustomercare@triple-retail.com.
โปรแกรมอาร์เมอร์ คลับ ซึ่งดำเนินงานโดยบริษัท ทริปเปิ้ล จำกัด ทางบริษัทฯมีสิทธ์ในการระงับหรือยกเลิกอาร์เมอร์ คลับตามข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้
โดยการระงับหรือยกเลิกสิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางบริษัทฯ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลหรือแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าสำหรับการยกเลิกโปรแกรม เพิกถอน ยกเลิกและถือเป็นโมฆะ สมาชิก บัตรกำนัล รวมถึงสิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษอื่นๆ
ทางบริษัท ทริปเปิ้ล จำกัด มีสิทธ์แต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษสำหรับอาร์เมอร์ คลับ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์การรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

ในกรณีที่มี การละเมิด หรือการฉ้อโกง จากสมาชิก, บัตรกำนัล รวมถึงกรณีที่สมาชิกได้ทำการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไข บริษัท ทริปเปิล จำกัด สามารถเพิกถอนและยกเลิก สถานะการเป็นสมาชิกของสมาชิกผู้นั้น รวมถึงการเพิกถอนสิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษจากการสมาชิกดังกล่าว โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการรับผิดชอบต่อความเสียหายของสมาชิกดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการรับผิดชอบกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงภายใต้ข้อกำหนดแลเงื่อนไข อาทิ เช่น กรณีความล่าช้ารวมถึงความผิดพลาดซึ่งเกิดจากภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติ รวมถึงเหตุการณ์ความไม่สงบ เช่น การประท้วงด้านแรงงาน การก่อการจลาจล อัคคีภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว ไต้ฝุ่น การก่อสงความที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศ หรือสงครามทางทะเล หรือสถานการณ์ใดๆ ก็ตามที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของทางบริษัทฯ
ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทขึ้นหรือข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของสมาชิก ภายใต้อาร์เมอร์ คลับ การทำธุรกรรมดังกล่าวจะถูกบันทึกอยู่ในโปรแกรมการทำธุรกรรมของ บริษัท ทริปเปิ้ล จำกัด การตรวจสอบผ่านโปรแกรมของสมาชิกดังกล่าวจะถือว่าเป็นข้อสรุป การตัดสินใจของทางบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลต่อสมาชิกทันที

สมาชิกไม่สามารถรับสิทธิประโยชน์และพิเศษในกรณีที่อาร์เมอร์ คลับ หมดอายุ

การต่ออายุสมาชิก
กรณีต่อออายุของสมาชิกอาร์เมอร์คลับ สมาชิกจะมีอายุ 1 ปีนับจากวันที่ลงทะเบียน เว้นแต่กรณีถูกยกเลิก เพิกถอนรวมถึงการสิ้นสุดสถานะของสมาชิกโดยการรักษาสถานะการเป็นสมาชิก สมาชิกจะได้รับการต่ออายุสมาชิกอีก 1 ปีโดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถตรวจสอบจากยอดการใช้จ่ายสะสมของสมาชิกจากร้านอันเดอร์ อาร์เมอร์ สาขาต่อไปนี้ สำหรับสาขาประเทศสิงคโปร์ต้องมียอดการใช้จ่ายสะสมของสมาชิกเกิน 500 ดอลล่าร์สิงคโปร์ สำหรับสาขาประเทศมาเลเซียต้องมียอดการใช้จ่ายสะสมของสมาชิกเกิน 1,000 ริงกิต และสำหรับสาขาประเทศไทยต้องมียอดการใช้จ่ายสะสมของสมาชิกเกิน 10,000 บาท สมาชิกจะได้รับข้อความทางโทรศัพท์และอีเมลแจ้งเตือน 4 สัปดาห์ก่อนสมาชิกจะหมดอายุ ทั้งนี้การส่งข้อมูลดังกล่าวมีไว้เพื่อแจ้งให้สมาชิกรักษาสถานะของการเป็นสมาชิกรวมถึง การปิดสถานะของสมาชิกที่ไม่ได้ใช้งาน

สิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
สมาชิกจะได้รับส่วนลด 10% เมื่อซื้อสินค้าในราคาปกติจากร้านอันเดอร์ อาร์เมอร์ ประเภทMono-brands (ได้แก่สาขา สยาม เซ็นเตอร์ สาขาเมกา บางนา และสาขาสเปล แอด ฟิวเจอร์ พาร์ค) ซึ่งส่วนลดของสมาชิกไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของร้าน สินค้าลดราคา บัตรของขวัญ (ยกเว้นได้รับแจ้งหรือมีการระบุอย่างชัดเจน) ร้านค้าประเภทshop-in-shop (ได้แก่สาขา เอ็มโพเรียม และ สาขาสยาม พารากอน) ร้านค้าประเภท outlet ร้านpop-up sales และร้านค้าประเภท selected product อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ขอแจ้งว่าการซื้อสินค้าผ่านทางร้านค้าประเภท Shop-in-shop ของสาขาประเทศสิงค์โปร รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขาย สมาชิกจะได้รับยอดคะแนนสะสมซึ่งจะถูกบันทึกลงในข้อมูลของสมาชิก

การแลกบัตรกำนัล
บริษัท ทริปเปิ้ล จำกัด สามารถกำหนดเวลาหรือเพิกถอนสิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษของบัตรกำนัล ซึ่งนำเสนอโดยร้านค้าของบุคคลที่สาม เช่น คลาสเรียนโยคะ ยิม คลาสเรียนศิลปะต่อสู้แบบผสมผสาน เทนนิส กอลฟ์ หรืองานกีฬาต่างๆ) บัตรกำนัลดังกล่าวนี้จะถูกระบุชื่อและหมายเลขสมาชิก (ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกระบุไว้บนใบสมัคร) และสิทธิพิเศษนี้สงวนไว้แก่สมาชิกเท่านั้น
ในการใช้สิทธ์บัตรกำนัลสำหรับสมาชิก สมาชิกจะต้องแสดงบัตรกำนัลซึ่งถือเป็นหลักฐานการใช้สิทธ์ของร้านค้าที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่บัตรกำนัลถูกยกเลิกหรือถูกเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยร้านค้า สมาชิกจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ถูกกำหนดโดยร้านค้า และทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการรับคืนหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดสำหรับบัตรกำนัล นอกจากนี้ทางบริษัทฯขอแจ้งว่าสิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกอาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศที่สมัคร ซึ่งสมาชิกจะต้องยอมรับที่จะปฏิบัติเงื่อนไขตามข้อตกลงของบัตรกำนัล
การใช้บัตรกำนัลเพื่อรับสิทธิพิเศษและสิทธิประโยชน์จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้บนบัตรกำนัล หากร้านค้าไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุบนบัตร ร้านค้าจะต้องสรรหาสิทธิประโยชน์หรือสิทธิพิเศษทดแทน ซึ่งสิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษใหม่จะต้องมีมูลค่าใกล้เคียง หรือเทียบเท่า กับสิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษที่ระบุไว้ในตอนต้น ในกรณีของทางบริษัท ทริปเปิ้ล จำกัด ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนบัตรกำนัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า นอกจากนี้สิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษที่ถูกทดแทนอาจมีมูลค่าเทียบเท่า ใกล้เคียง หรือแตกต่างไป ภายใต้อาร์เมอร์ คลับ

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล
ทางบริษัท ทริปเปิ้ล จำกัด จะทำการเก็บข้อมูลของสมาชิก อาทิเช่น ชื่อของผู้สมัคร เพศของผู้สมัคร อีเมล เบอร์โทรศัพท์ เพื่อใช้ในกรณีต่อไปนี้
1. ใช้ในกรณีสมัครสมาชิกอาร์เมอร์ คลับ
2. ใช้เมื่อเข้าชมเวปไซต์ ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถเข้าชมได้ แม้จะไม่ได้เป็นสมาชิกก็ตาม
3. การสมัครรับข้อมูลผ่านทางอีเมลเพื่อรับข่าวสาร รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการขาย
เมื่อทางบริษัท ทริปเปิ้ล จำกัด ได้รับข้อมูล ข้อมูลดังกล่าวจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติผ่านทางเวปเบราเซอร์ การบันทึกดังกล่าวไม่รวมหมายเลขรหัสประจำคอมพิวเตอร์ที่ต่ออยู่บนเครือข่าย สำหรับข้อมูลในส่วนของคุกกี้ที่บันทึกหน้าเวปเพจที่ผู้ใช้ได้เข้าชม ทางผู้ใช้สามาถลบข้อมูลส่วนนี้ออกได้โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลหัวข้อ ความช่วยเหลือ เพื่อดูขั้นตอนการลบคุกกี้ออกจากเบราเซอร์ของผู้ใช้

บริษัท ทริปเปิ้ล จำกัด จะใช้ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าชมเวปไซต์ รวมถึงเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับการช๊อปปิ้งออนไลน์
2. เพื่อสมัครสมาชิกอาร์เมอร์ คลับ
3. เพื่อส่งข้อมูลข่าวสารของอันเดอร์ อาร์เมอร์ รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ
4. เพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระเงินซื้อสินค้าที่ร้านค้าและเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าชมเวปไซต์สำหรับครั้งต่อไป
5. ใช้เพื่อการประเมิณความต้องการของสมาชิกและเพื่อการพัฒนาปรับปรุงด้านการบริการของบริษัทฯให้ดียิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาด้านการบริการดังที่กล่าวเบื้องต้น ทางบริษัท ทริปเปิ้ล จำกัด จะทำการแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัครให้กับสาขาย่อยและบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงบริษัทที่ให้บริการเป็นผู้ดูแลจัดการในส่วนของการทำธุรกรรมทางการเงิน และการจัดส่งสินค้า ซึ่งข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกจะถูกนำไปใช้ในการดำเนินงานเพื่อการจ่ายเงินและจัดส่งสินค้าเท่านั้น จะไม่มีการนำข้อมูลส่วนตัวมาใช้นอกเหนือจากนี้ เนื่องจากทางบริษัทฯเล็งเห็นถึงความสำคัญในการดูแลรักษาข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ในกรณีที่มีการละเมิดหรือข้อผูกพันทางด้านกฏหมาย ทางบริษัทฯอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของบุคคลที่เกี่ยวข้องตามคำสั่งศาล
ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกจะไม่ถูกซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน รวมทั้งถูกนำไปใช้โดยบุคคลที่สามซึ่งไม่ใช่บริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้เป็นผู้ให้บริการที่ทางบริษัท ทริปเปิ้ล จำกัดเป็นผู้จัดหาให้ทำการเก็บข้อมูล ดังนั้นสมาชิกสามารถกำหนดขอบเขตการสมัครรับข้อมูลรวมถึงกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมการขายจากทางบริษัทที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้สมาชิกยังสามารถเลือกที่จะยกเลิกการรับข้อมูลจากทางบริษัทฯ โดยการอีเมลมาที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ ที่customercare@triple-retail.com คำร้องขอในการแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวระหว่างสมาชิกและบริษัทฯ รวมถึงบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องจะสิ้นสุดทันทีที่ทางทีมงานของบริษัทฯได้รับคำร้องของจากผู้สมัคร ในขณะเดียวกันหากสมัครต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวที่ทางบริษัทฯได้ทำการบันทึกไว้ สามารถแจ้งทางทีมงานแก้ไขข้อมูลผ่านทางอีเมล customercare@triple-retail.com หรือส่งจดหมายมายังบริษัทโดยจ่าหน้าซองถึง บริษัท ทริปเปิ้ล จำกัด (เรียน : แผนกลูกค้าสัมพันธ์)
ข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัครจะถูกเก็บรักษาไว้เพื่อวัตถุประสงค์ของถามบริษัท และเพื่อคงไว้ด้านทางกฏหมาย ในกรณีที่ผู้สมัครต้องการยกเลิกการสมัครรับข้อมูลผ่านทางอีเมล รวมถึงในกรณีที่สมาชิกอาร์เมอร์ คลับหมดอายุ ทางบริษัทฯขอแจ้งว่าข้อมูลของสมัครจะยังคงถูกรักษาไว้ในฐานข้อมูล เพื่อที่ทางบริษัทฯจะได้เลี่ยงการส่งอีเมลหาผู้สมัครที่สิ้นสุดการเป็นสมาชิกในอนาคต
บริษัท ทริปเปิ้ล จำกัด ได้ทำการเก็บข้อมูลของเจ้าหน้าที่ที่บันทึกและรักษาข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกภายใต้กฏหมายคุ้มครองด้านอินเตอร์เนตในประเทศของสมาชิก สมาชิกสามารถติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลของเจ้าหน้าที่มายังที่อยู่ด้านและอีเมลด้านล่างนี้

ที่อยู่:
Personal Data Officer / Personal Information Controller
Triple Pte. Ltd.
10 Eunos Road 8, #11-03
Singapore Post Centre
Singapore 408600
โทรศัพท์: +65 6225 2881
อีเมล : customercare@triple-retail.com

บริบทบังคับทางกฏหมาย
ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวนี้ อยู่ภายใต้ข้อกำหนดทางกฏหมายของประเทศสิงคโปร์ หากมีข้อพิพาทใดๆที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไข ของโปรแกรม สิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษ ที่เกี่ยวกับอาร์เมอร์ คลับ สมาชิกสามารถส่งข้อมูลเพื่อทำการตรวจสอบโดยการตรวจสอบจะอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจของศาลประเทศสิงคโปร์
ในกรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้รับการแปลเป็นภาษาอื่นๆ เพื่อใช้สำหรับอ้างอิง หากพบว่าข้อมูลมีความไม่สอดคล้องกัน สามารถอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขในภาษาอังกฤษ